Σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει μακροχρόνια προγράμματα και βραχύχρονες παρεμβάσεις που απευθύνονται:

  • Σε δασκάλους και καθηγητές, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων του Υπουργείου Παιδείας.
  • Σε μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και διευθυντές σχολικών μονάδων.
  • Στο σύνολο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω ολοκληρωμένων μακροχρόνιων προγραμμάτων, που απευθύνονται εξίσου σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ συχνά επεκτείνονται και στην τοπική κοινωνία. Για την εφαρμογή ανάλογου προγράμματος στη σχολική κοινότητα του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, το ΚΕΘΕΑ απέσπασε το 2003 το  πρώτο βραβείο αποτελεσματικότητας του διεθνούς ιδρύματος πρόληψης ΜΕΝΤΟR.  
  • Στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, βάσει μιας πολύχρονης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, που περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση  καθηγητών και μαθητών, καθώς και τη λειτουργία 3 Συμβουλευτικών Σταθμών του ΚΕΘΕΑ στις σχολές του Ηρακλείου Αττικής, του Μοσχάτου και του Αιγάλεω.
  • Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ενημέρωση σπουδαστών και φοιτητών αλλά και τη βιωματική τους εκπαίδευση, ώστε να λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς πρόληψης και υποστήριξης των συνομηλίκων τους στους χώρους όπου ζουν και κοινωνικοποιούνται (peer education).


Συμπληρώστε την αίτηση αν ενδιαφέρεστε να οργανώσει το ΚΕΘΕΑ μια παρέμβαση πρόληψης στο φορέα (σχολείο, σύλλογο, δήμο, ίδρυμα κ.ά.) που εκπροσωπείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στο 210 9212961 και 210 9212391, info@prevention.gr