Οι παρεμβάσεις επιλεκτικής πρόληψης από τη Μονάδα Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ αφορούν άτομα και ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες στη χρήση ουσιών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της ζωής τους, όπως ανήλικοι περιστασιακοί χρήστες ουσιών, άτομα με αναπηρία, παιδιά και έφηβοι που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, παιδιά ιδρυμάτων ή προερχόμενα από δυσλειτουργικό περιβάλλον. Παράλληλα, ο ΙΚΑΡΟΣ ενημερώνει και εκπαιδεύει επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Συμπληρώστε την αίτηση αν ενδιαφέρεστε να οργανώσει το ΚΕΘΕΑ μια παρέμβαση πρόληψης στο φορέα (σχολείο, σύλλογο, δήμο, ίδρυμα κ.ά.) που εκπροσωπείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στο 210 9212961 και 210 9212391, info@prevention.gr