Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Επαγγελματίες

Σε επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα των ναρκωτικών μέσα από την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, επαγγελματίες υγείας, φαρμακοποιοί, αστυνομικοί, ιερείς κ.ά. προσφέρονται:

  • Βραχύχρονες παρεμβάσεις  ενημερωτικού χαρακτήρα

Παρέχουν σφαιρική πληροφόρηση γύρω από την εξάρτηση, τις αρχές και τη μεθοδολογία της πρόληψης, το ρόλο κάθε επαγγελματικής ομάδας σε αυτήν, καθώς και ενημέρωση για την παραπομπή περιστατικών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα

Προάγουν την τεχνογνωσία γύρω από την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να προχωρήσουν οι ίδιοι στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ανάλογων προγραμμάτων. Στις παρεμβάσεις του για την πρόληψη της χρήσης ουσιών σε παιδιά και εφήβους και για την εκπαίδευση γονιών και επαγγελματιών, το ΚΕΘΕΑ έχει εκδώσει και χρησιμοποιεί μία σειρά από εγχειρίδια.

Το ΚΕΘΕΑ εκπαιδεύει και αξιοποιεί ομάδες εθελοντών, ενώ παρέχει τη δυνατότητα εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές κοινωνικών επιστημών, ψυχολογίας, ψυχικής υγείας κ.ά.

Συμπληρώστε την αίτηση αν ενδιαφέρεστε να οργανώσει το ΚΕΘΕΑ μια παρέμβαση πρόληψης στο φορέα (σχολείο, σύλλογο, δήμο, ίδρυμα κ.ά.) που εκπροσωπείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στο 210 9212961, 2109212391, info@prevention.gr

Ενημέρωση & πρόληψη
Γονείς
Eκπαιδευτικές Κοινότητες
Ομάδες υψηλού κινδύνου
Τοπικές κοινωνίες
Στέκι για νέους
Μεταβατικό σχολείο
Επαγγελματίες
Ενημερωτικές καμπάνιες