Με ενημερωτικές συναντήσεις και μακροχρόνια προγράμματα το ΚΕΘΕΑ δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερωθούν έγκυρα για το πρόβλημα των ναρκωτικών, να μοιραστούν δυσκολίες και προβληματισμούς που σχετίζονται με το ρόλο τους, να  ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, να αναπτύξουν στενότερη σχέση με το σχολείο και να αξιοποιήσουν τις πηγές βοήθειας σε θέματα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης που προσφέρονται στην τοπική τους κοινότητα.

Ανάλογα με τις ανάγκες τα προγράμματα πρόληψης για γονείς μπορεί να έχουν είτε βραχύχρονο ενημερωτικό χαρακτήρα είτε μακροχρόνιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως σχολές γονέων και εργαστήρια.

Συμπληρώστε την αίτηση αν ενδιαφέρεστε να οργανώσει το ΚΕΘΕΑ μια παρέμβαση πρόληψης στο φορέα (σχολείο, σύλλογο, δήμο, ίδρυμα κ.ά.) που εκπροσωπείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ στο 210 9212961, 2109212391, info@prevention.gr.