Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη χώρα λειτουργούν ως πυρήνες πρόληψης και πηγές πληροφόρησης, με δράσεις και πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την εξασφάλιση της συμμετοχής της στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η κατάρριψη των μύθων και η έγκυρη ενημέρωση για τις ουσίες και τις εξαρτήσεις, η προώθηση μηνυμάτων πρόληψης, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων εις βάρος όσων αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, είναι μερικοί από τους βασικούς στόχους των ενημερωτικών ενεργειών του ΚΕΘΕΑ.

To KEΘΕΑ εφαρμόζει επίσης εξειδικευμένα προγράμματα και δραστηριότητες πρόληψης σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, στις τοπικές κοινωνίες, στην οικογένεια και σε ομάδες με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου για εμπλοκή στη χρήση ουσιών. Η προσέγγιση των προγραμμάτων είναι διεπιστημονική και στόχος τους η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για χρήση ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των συμμετεχόντων. Εκτός από την παροχή αντικειμενικής και κατάλληλης για κάθε ηλικιακή ομάδα ενημέρωσης, σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ο βιωματικός χαρακτήρας, με στόχο τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση,  την ενεργητική συμμετοχή, την ανταλλαγή εμπειριών, την κατανόηση και την ερμηνεία.

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει επίσης, εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες και πραγματοποιεί ενημερωτικές και επιστημονικές εκδόσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προώθηση της πρόληψης.

Συμπληρώστε την αίτηση αν ενδιαφέρεστε να οργανώσει το ΚΕΘΕΑ μια παρέμβαση πρόληψης στον φορέα (σχολείο, σύλλογο, δήμο, ίδρυμα κ.ά.) που εκπροσωπείτε.


ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ

Τσαμαδού 7
106 83    Aθήνα
τηλ. 210 9212961, 210 9212391
φαξ  210 9212763
info@prevention.gr


ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΘΕΑ    
Σορβόλου 24
116 36     Αθήνα
τηλ. 210 9241993-6
φαξ  210 9241986
info@kethea.gr