Οι επιστημονικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ αφορούν πρωτότυπες εργασίες ή μεταφράσεις στα ελληνικά σημαντικών τίτλων της διεθνούς βιβλιογραφίας κυρίως σε θέματα  εξαρτήσεων.

Επιπλέον από το ΚΕΘΕΑ εκδίδονται οι Εξαρτήσεις, η μονή επιστημονική περιοδική έκδοση σε ελληνική γλώσσα που ειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων.

Ακολουθεί η λίστα των εκδόσεων:

  • Περιοδικό «Εξαρτήσεις»Eπιστημονική Περιοδική Έκδοση για θέματα Eξαρτήσεων
  • Εκδοτική συνεργασία ΚΕΘΕΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
  • Εκδόσεις για την επιμόρφωση και την εκπαίδευση επαγγελματιών
Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω εκδόσεις.