Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Επιστημονικές εκδόσεις
Οι επιστημονικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ αφορούν πρωτότυπες εργασίες ή μεταφράσεις στα ελληνικά σημαντικών τίτλων της διεθνούς βιβλιογραφίας κυρίως σε θέματα  εξαρτήσεων.

Επιπλέον από το ΚΕΘΕΑ εκδίδονται οι Εξαρτήσεις, η μονή επιστημονική περιοδική έκδοση σε ελληνική γλώσσα που ειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων.

Ακολουθεί η λίστα των εκδόσεων:

  • Περιοδικό «Εξαρτήσεις»Eπιστημονική Περιοδική Έκδοση για θέματα Eξαρτήσεων
  • Εκδοτική συνεργασία ΚΕΘΕΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
  • Εκδόσεις για την επιμόρφωση και την εκπαίδευση επαγγελματιών
Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω εκδόσεις.
Εκπαίδευση & έρευνα
Εκπαίδευση επαγγελματιών
Επαγγελματική πιστοποίηση IC&RC
Συνέδρια & ημερίδες
Επιστημονικές εκδόσεις
Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Ερευνητικές δραστηριότητες
Ευρωπαϊκά προγράμματα