Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Επαγγελματική πιστοποίηση IC&RC

Tο Διεθνές Συμβούλιο Ενιαίας Πιστοποίησης IC&RC (International Certification & Reciprocity Consortium) που ιδρύθηκε το 1981 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέλη του οποίου είναι οργανισμοί που πιστοποιούν συμβούλους τοξικοεξάρτησης, κλινικούς επόπτες, ειδικούς στην πρόληψη, επαγγελματίες που ασχολούνται με τις συν-υπάρχουσες διαταραχές και επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της Ποινικής Δικαιοσύνης. 

Το IC&RC αποτελείται από 76 οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 45.000 πιστοποιημένους συμβούλους διεθνώς. Έργο του IC&RC είναι η προστασία του κοινού με την προώθηση κοινών προτύπων και τη διευκόλυνση της μεταφοράς των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πιστοποιημένων επαγγελματιών στο χώρο των εξαρτήσεων στις χώρες όπου είναι δραστηριοποιείται το Συμβούλιο (Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Κύπρος, Μάλτα, Σουηδία, Bουλγαρία κ.ά.).  

Οι σκοποί του IC&RC είναι:
 
• Να προωθεί τα διεθνή πρότυπα για την πιστοποίηση στο χώρο της θεραπείας, της πρόληψης και της κλινικής εποπτείας για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
• Να παρέχει πιστοποίηση, βάσει δεξιοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του κοινού.
• Να δημιουργεί συνεργασίες με άλλους οργανισμούς, κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες που ασχολούνται με την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και των επαγγελματιών στο χώρο της εξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 
• Να αναπτυχθεί σε διεθνή οργανισμό με συμμετοχική διοίκηση. 

Με πρωτοβουλία του ΚΕΘΕΑ έχει συσταθεί η Επιστημονική Επιτροπή Πιστοποίησης Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης (Alcohol & Drug Counselors) και Συμβούλων Πρόληψης (Prevention Specialists) για την  Ελλάδα, την Κύπρο, τη Mάλτα και τη Bουλγαρία, σε συνεργασία με το IC&RC. Η Επιστημονική Επιτροπή για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία εξετάζει αιτήσεις και παρέχει πιστοποίηση σε επαγγελματίες που μένουν μόνιμα και εργάζονται στα κράτη αυτά, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές αλλά και τις ιδιαίτερες πολιτισμικές συνθήκες κάθε χώρας.

Δείτε περισσότερα:

Πιστοποίηση Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης
Πιστοποίηση Συμβούλων Πρόληψης

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του IC&RC (ICRC@kethea.gr).

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης IC&RC


Εκπαίδευση & έρευνα
Εκπαίδευση επαγγελματιών
Επαγγελματική πιστοποίηση IC&RC
Συνέδρια & ημερίδες
Επιστημονικές εκδόσεις
Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Ερευνητικές δραστηριότητες
Ευρωπαϊκά προγράμματα