Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Εκπαίδευση επαγγελματιών

Για την προαγωγή του επιστημονικού διάλογου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών, το ΚΕΘΕΑ σχεδιάζει και εφαρμόζει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονται στις αρχές της δια βίου μάθησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε νέα όσο και σε έμπειρα στελέχη φορέων θεραπείας και πρόληψης, σε ερευνητές, φοιτητές αλλά και σε επαγγελματίες άλλων χώρων που συνδέονται με την αντιμετώπιση του φαινόμενου, όπως εισαγγελικοί λειτουργοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στελέχη της εκπαίδευσης κ.λπ.

Κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς με το ΚΕΘΕΑ στην παροχή εκπαίδευσης είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο, και το Tavistock Institute of Human Relations. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΕΘΕΑ.

Eπίσης το KEΘEA δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ψυχολογίας και κοινωνικών επιστημών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και προσφέρει προγράμματα έρευνας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες. 

Για να δείτε αν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, ανατρέξτε στις Ανακοινώσεις  ή επικοινωνήστε με τον Τομέα Εκπάιδευσης ΚΕΘΕΑ.

Εκπαίδευση & έρευνα
Εκπαίδευση επαγγελματιών
Επαγγελματική πιστοποίηση IC&RC
Συνέδρια & ημερίδες
Επιστημονικές εκδόσεις
Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Ερευνητικές δραστηριότητες
Ευρωπαϊκά προγράμματα