Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
FAQ

Πώς δημιουργείται ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ;

Η δημιουργία νέων προγραμμάτων από το ΚΕΘΕΑ γίνεται με βάση τις
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών -οι οποίες εκφράζονται συνήθως από τους
κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης- και με τη συνεργασία και
υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα νέα προγράμματα, αξιολογώντας
τα δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή σε σχέση με το πρόβλημα των
ναρκωτικών, αναπτύσσουν σταδιακά ένα δίκτυο υπηρεσιών προσαρμοσμέ-
νο στις τοπικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει
την τελευταία δεκαετία νέα προγράμματα στην Αλεξανδρούπολη, το Βόλο, τα
Γιάννενα, την Καβάλα, την Καλαμάτα, την Κομοτηνή, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα,
τα Χανιά κ.ά.

Με την έναρξη λειτουργίας του το νέο πρόγραμμα δίνει βάρος στην αγωγή
της κοινότητας με συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κα-
θώς και στη δημιουργία σταθερών συνεργασιών με τους φορείς και τις υπη-
ρεσίες της περιοχής. Η αμφίδρομη σχέση του προγράμματος με την κοινωνία,
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας, βοηθάει τη γρήγορη ένταξή
του στον κοινωνικό ιστό και συμβάλλει θετικά στη ζωή της περιοχής.

 


FAQ