Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
FAQ

Ο γιός μου, 25 χρονών, είναι εξαρτημένος από ηρωίνη. Πώς να τον πείσω να έρθει σε εσάς; Χρειάζομαι βοήθεια.

Είναι γεγονός ότι ο εξαρτημένος από ουσίες  παίρνει την απόφαση ένταξης σε κέντρο απεξάρτησης  και κατά συνέπεια αλλαγής τρόπου ζωής, όταν νοιώσει ότι ο φαύλος κύκλος στον κόσμο των ουσιών  έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κλείσει. Δυστυχώς αυτός ο κύκλος είναι προσωπικός και κανένας δεν μπορεί να προκαθορίσει  την πορεία του εξαρτημένου ατόμου μέσα σε αυτόν. Οι πιέσεις της οικογένειας και των φίλων, ο φόβος της εγκατάλειψης και της  μοναξιάς, ο φόβος για την υγεία του, ο φόβος της εμπλοκής με το νόμο  αλλά και πολλά άλλα, είναι σημαντικά για να οδηγηθεί  στην απόφαση της αλλαγής.
Θα ήταν ενδιαφέρον και χρήσιμο για εσάς να έρθετε σε επαφή με τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και να συζητήσετε τρόπους παρέμβασης, νέες στάσεις και συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετηθούν από κοινού από τα μέλη της οικογένειας, με δεδομένη την άρνηση του γιού σας να αντιμετωπίσει την κατάσταση.