Ραδιοφωνικό σποτ της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την ένταξη των απεξαρτημένων στην αγορά εργασίας