Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί Α’ Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την  παροχή ιατρικών υπηρεσιών... [...]
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :   1.     Του άρθρου 1 του Ν. 1729/1987 «Κ... [...]
Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών – εκτέλεση εργασιών : «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟ... [...]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδ... [...]
Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμή... [...]
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : KY/2016/627/07.06.2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διενεργεί έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη ε... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό   Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Αθήνα, για τις αν... [...]
Όροι συμμετοχής σε έρευνα αγοράς για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μ... [...]
Σελίδα 8 από 24Πρώτη   Προηγούμενη   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Eπόμενη   Τελευταία