Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/36 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17R... [...]
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/37 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17R... [...]
Α.Π.:   ΠΙΛ-2017/73                     ... [...]
Α.Π.:   ΠΙΛ/2017/72                                    ... [...]
Α.Π.:   ΠΙΛ/2017/74                     ... [...]
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: KY/2017/102 και αριθμό ΚΗΜΔ... [...]
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/144, ... [...]
Α.Π.:  ΚΥ/2017/366 Πληροφορίες: κα. Καγιά & Κα. Ιωακείμ (Τηλ.: 210 9241993-6 εσωτ.202 Fax: 210 9241986) και ώρες 9:00 έως 14:00. ΠΡΟΣΚΛΗ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ενδιαφέρεται για την μίσθωση χώρου στην πόλη της Χίου για να στεγάσει τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, για... [...]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Α... [...]
Σελίδα 6 από 25Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio