ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ... [...]
To ΚΕΘΕΑ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 και σε συνέχεια του εγκεκριμένου αιτήματος ΚΥ-2018/181 18REQ003019929, ... [...]
Περίληψη όρων συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδει... [...]
Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις μονάδες/προγράμματα του ΚΕΘΕ... [...]
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου ν. 4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ ΚΥ-2018/34... [...]
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου ν. 4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ ΚΥ-2018/34... [...]
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΚΙΒ/2018/16, το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σας απ... [...]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού ,τεχνολογίας LED & απεγκατάσταση τω... [...]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια... [...]
Το ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) ΙΘΑΚΗ, έχοντας υπόψη: 1.      Tον Ν4412/2016 2.      Tο αίτημα... [...]
Σελίδα 3 από 29Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία