Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αν... [...]
Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας πόρτας ασφαλείας σύμφωνα με τους γενικούς όρους... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί    Έρευνα Αγοράς,  με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξ... [...]
Η παρακάτω από 7/5/2014 προκηρυχθείσα έρευνα αγορά  με ΑΠ.:290, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ακυρώνεται, λόγω α... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την «Αναβάθμιση κεντρ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την  «Αναβ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού δαπάνης 25.740,00 Ευρώ (συ... [...]
OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔ... [...]
Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού, εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού, δωρεάν συντήρηση για 2 χρόνι... [...]
Σελίδα 26 από 29Πρώτη   Προηγούμενη   20  21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  Eπόμενη   Τελευταία