Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ... [...]
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές «για... [...]
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛ... [...]
Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων σύμφωνα με του... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία εξήντα οκτώ (68... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επι... [...]
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού, εγκατάσταση... [...]
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης που αφορά την έρευνα αγοράς για την "Προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού,εκπαίδευση προσωπικού, δωρε... [...]
Σελίδα 19 από 29Πρώτη   Προηγούμενη   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Eπόμενη   Τελευταία   
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio