Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 227/... [...]
Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας, Γαληνού 27) διενεργεί έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια επαγγελματικώ... [...]
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για ένα (1) ... [...]
Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας του ξυλουργείου του ΚΕΘΕ... [...]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      ... [...]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθμ 2555./ 30.07.2015 Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την μίσθωση... [...]
Σε συνέχεια της από : 2453/ 21.07.2015 Έρευνας αγοράς στο Παράρτημα Α, στην Τεχνική Περιγραφή έργου, το σημείο   6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ αντικαθίστα... [...]
Σε συνέχεια της από : 2454 / 21.07.2015 Έρευνας αγοράς, στο Παράρτημα Α, στην Τεχνική Περιγραφή έργου, το σημείο   7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ αντικαθίσ... [...]
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠ.: 2514  CPV : 66515200-5   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θερα... [...]
Σελίδα 18 από 29Πρώτη   Προηγούμενη   13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  Eπόμενη   Τελευταία   
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio