Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες
Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων σύμφωνα με του... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία εξήντα οκτώ (68... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επι... [...]
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού, εγκατάσταση... [...]
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης που αφορά την έρευνα αγοράς για την "Προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού,εκπαίδευση προσωπικού, δωρε... [...]
Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 1.   Τις διατάξεις: «Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/20... [...]
Σε συνέχεια της δημοσίευσης των όρων συμμετοχής της Έρευνας Αγοράς με  Α.Π 1139/06.04.2015, για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας από εξωτερικ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διενεργεί ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡ... [...]
 ΑΔΑ: Ω416ΟΡ9Υ-8ΕΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π.:960/19-03-2015  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκη... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για ... [...]
Σελίδα 10 από 19Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio