Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συριγγών

14.4.2016

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια 130.000 τεμαχίων συριγγών για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην Αθήνα, προϋπολογισμού 8.500,00€ πλέον ΦΠΑ (10.455,00 € με ΦΠΑ) και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Δείτε τους όρους συμμετοχής 

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio