Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για τη προμήθεια υαλοπινάκων, μηχανισμών κουφωμάτων και βερνικιών

21.3.2016

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) διενεργεί έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για τη προμήθεια υαλοπινάκων, μηχανισμών κουφωμάτων και βερνικιών (Β υλών) για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», συνολικού προϋπολογισμού 13.400,00€ άνευ Φ.Π.Α (16.482,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου), όπως αναλύονται σε:

Ομάδα Α΄, Μηχανισμοί κουφωμάτων, προϋπολογισμού 9.000,00 ( προ ΦΠΑ) ή 11.070,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου),

Ομάδα Β΄, Υαλοπίνακες, προϋπολογισμού 2.400,00 ( προ ΦΠΑ) ή 2.952,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου) και

Ομάδα Γ΄, Χρώματα κουφωμάτων, προϋπολογισμού 2.000,00 ( προ ΦΠΑ) ή 2.460,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου).

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio