Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

«Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Υγείας στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, για χρονικό διάστημα δύο ετών»

27.7.2012
Ακολουθεί συνημμένο το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης.

Συννημένα αρχεία

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio