Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

13.9.2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα».

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ:  Α.Π.: ΚΥ-2018/901 – 10.09.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα» προϋπολογισμού 9.677,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.),    12.000,04 € (με Φ.Π.Α. 24%) (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%)

Σας διευκρινίζουμε ότι:

Η πιστοποίηση ISO 9001 είναι απαραίτητη μόνο για τους κατασκευαστές των προσφερόμενων ειδών και όχι για τον ίδιο τον συμμετέχοντα που θα τα εγκαταστήσει.

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio