Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων και ηλεκτρικής κουζίνας στην Εναλλακτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα

06.7.2018
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση
δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΠΑΡ/2018/43 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003173287, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων καθώς και επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας με 6 εστίες και φούρνο» στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Διασταύρωση Ραφήνας όπου στεγάζεται η Εναλλακτική Κοινότητα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1+Α2) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1+Β2).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio