Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στη Λάρισα

03.7.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση «τριών (3) επίτοιχων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split – unit)” , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.492,40€ συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2018/84.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση, «τριών (3) επίτοιχων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split – unit)», για τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στην δνση Πηνειού 10 στη Λάρισα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και την Τεχνική Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio