Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για το κατάστημα κράτησης Ελαιώνα Θηβών

13.6.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΝ-2018/45,

Στον χώρο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ  που βρίσκεται εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών στον Ελαιώνα Θηβών θα εγκατασταθεί ένα κλιματιστικό μηχάνημα τύπου ντουλάπας που θα καλύψει τις ανάγκες του χώρου σε ψύξη και θέρμανση στην κουζίνα. Επίσης στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού θα εγκατασταθούν 4 κλιματιστικά μηχανήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες των χώρων σε ψύξη και θέρμανση στην κουζίνα, σε γραφείο ατομικών συναντήσεων, στο χώρο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στο χώρο ομάδων του Νοσοκομείου. Παρακάτω δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio