Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα

27.2.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και εγκεκριμένο από τον Δντή ΚΕΘΕΑ αίτημα με ΑΠ: ΑΕΔ-ΕΞ-2018/20,

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στο 2ο χλμ Λάρισας - Κοζάνης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio