Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην Καλαμάτα

16.2.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016  όπως ισχύουν κάθε φορά, Την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ η οποία έκρινε άγονο για ορισμένες ομάδες  τον υπ’αριθμ ΚΥ/2017/1037 ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και αποφάσισε τη απευθείας ανάθεση των τμημάτων που δεν κατακυρώθηκαν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 του Ν.4412/2016.

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΟΜΑΔΑ 10-  ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, για το κτήριο της Θεραπευτικής Κοινότητας στην θέση Παληάμπελα Σπερχογείας του Νομού Μεσσηνίας, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio