Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δοχείων απόρριψης συριγγών

15.2.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια «Δοχείων απόρριψης συριγγών ποσότητας 1.000τμχ για τη δράση της ανταλλαγής συριγγών του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.046,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου»

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης από το Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ΑΕΔ-ΕΞΕΛ-2018/15/ 12.01.2018.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Δοχείων απόρριψης συριγγών ποσότητας 1.000τμχ για τη δράση της ανταλλαγής συριγγών, επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή- Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α , την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio