Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας

30.5.2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την   ανάδειξη  δύο  (2)  αναδόχων  (ένας ανά Ομάδα) για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ  στην Αττική, στις παρακάτω Ομάδες, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.640,00€  (όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω ανά Ομάδα) συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.  
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio