Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας

29.3.2017

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την απόφαση της 15ης Συνεδρίασης Δ.Σ ΚΕΘΕΑ (27/01/2017),

το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «30 κυβικών μέτρων ξυλείας ερυθράς πεύκης Σουηδίας (U/S) και 12 κυβικών μέτρων ξυλείας οξυάς ξηραντηρίου» για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου που βρίσκεται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ