Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας

29.3.2017

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την απόφαση της 15ης Συνεδρίασης Δ.Σ ΚΕΘΕΑ (27/01/2017),

το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «30 κυβικών μέτρων ξυλείας ερυθράς πεύκης Σουηδίας (U/S) και 12 κυβικών μέτρων ξυλείας οξυάς ξηραντηρίου» για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου που βρίσκεται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio