Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ιατρός εργασίας) στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στην Αττική

08.6.2016
Όροι συμμετοχής σε έρευνα αγοράς για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, καθώς και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογιζόμενης διετούς δαπάνης 14.000 € προ ΦΠΑ (17.220,00 € με ΦΠΑ), ήτοι 8.610,00 € ετησίως, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης 
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio