Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Ανακοινώσεις

Erasmus+ Sport: Ο αθλητισμός στην υπηρεσία της απεξάρτησης

09.11.2017

Το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε την υλοποίηση σχεδίου με τίτλο Reintegration Through Sport στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Sport / Small Collaborative Partnerships. Το σχέδιο περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου για τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των μελών των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων. Στον πυρήνα των δράσεων βρίσκεται η αξιοποίηση των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στη βάση της Μεθοδολογίας Θεραπείας μέσω της Περιπέτειας (Adventure Therapy Methodology) με εφαρμογή στο μοντέλο της απεξάρτησης χωρίς υποκατάστατα. 

Το σχέδιο έχει διάρκεια 18 μήνες με έναρξη στις 1/1/2018  και θα συμμετέχουν σε αυτό 5 οργανισμοί από τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΕΘΕΑ είναι συντονιστής εταίρος και θα αναλάβει τη διαχείριση και την οργάνωση των δράσεων για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. 

Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio