Πινάκες αξιολόγησης που αφορούν την προκήρυξη 35 θέσεων εργασίας θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ

15.12.2016
Δείτε τους πίνακες εδώ