Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Αυτό το Πάσχα στηρίξτε την προσπάθεια για καθαρή ζωή Ενισχύστε τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ
 
    Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 117/296002-85