Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Τα στερεότυπα είναι εμπόδιο στη θεραπεία και την ένταξη Ανακοίνωση για την πρόσφατη κάλυψη από τα ΜΜΕ ειδήσεων που εμπλέκουν χρήστες ουσιών


    Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 117/296002-85