Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ: Η ελπίδα γεννιέται ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού

 
    Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 117/296002-85