Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Το ΚΕΘΕΑ παρουσιάζει την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά ΟΗΕ: Υπάρχει ανάγκη για την υποστήριξη των εξαρτημένων γυναικών
 
    Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 117/296002-85