Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Ημερίδα για τις εξαρτημένες γυναίκες και τα παιδιά τους Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
 
    Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 117/296002-85