Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης από το ΚΕΘΕΑ στον Δήμο Καισαριανής (2018-2020) Με στόχο την ενδυνάμωση παιδιών και νέων για υγιείς επιλογές ζωής


    Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 117/296002-85